06 - 47 120 275          [email protected]
begeleiding bij trauma, rouw & verlies
"Expeditie Leven" hiking & re-integratie

Hartenrijk

psychosociale therapie, paardencoaching & training

... persoonlijk ... 

Gevormd door de opleiding SPH afstudeerspecialisatie psychiatrie, en geïnspireerd door het holisme, technieken uit de hypnotherapie, haptonomie, psychosynthese, innerlijk kindwerk en onvoorwaardelijk opvoeden, is de therapeutische werkwijze van Marij een eclectische, fenomenologische.  Dit houdt in dat de methode van werken aangepast wordt aan de begeleidingsvraag en er gewerkt wordt met wat zich in het nu aandient. Al deze puzzelstukje zetten een proces in werking, waarin iemands klachten uiteindelijk niet meer als klacht ervaren worden, maar waarmee iemand vanuit eigen kracht leert om met de uitdagingen die het leven biedt om te gaan.
"Al mijn hele leven ben ik bezig met persoonlijke ontwikkeling. Als hooggevoelige (HSP'er)  en beelddenker liep ik tegen dingen aan, die voor anderen vanzelfsprekend waren. Een groot invoelend vermogen, een bovengemiddeld analytisch vermogen en een groot gevoel voor creatief- en erkennend denken, maken mij tot wie ik ben (geworden).
Deze EigenWijsheid, is mijn grootste kracht... Ze geeft mij het vermogen te voelen wat iemand voelt, ook al spreekt hij dat niet uit, te weten wat iemand écht laat zien met zijn gedrag.
Daarnaast ken ook ik de 'klappen van de zweep', burn-out en een zware depressie heb ik moeten over winnen om te komen waar ik nu ben."
Draden
"Enkele rode draden die door mijn leven lopen zijn mijn inlevingsgevoel, het zonder moeite begrijpen van het waarom achter gedrag en in relatiedynamiek. Én mijn relatie met paarden. 
De paarden lijken overal misschien los van te staan, maar niets is minder waar. Uit eigen ervaring weet ik hoeveel steun en onvoorwaardelijke liefde je van deze dieren kunt krijgen. Hoeveel wij van hen kunnen leren... Neem eens een kijkje bij Spiegelen met Paarden voor meer info."
"Na de geboorte van mijn zoon in 2009 moest het roer om. Mijn levenspad werd deels door mij en deels vóór mij drastisch veranderd en mijn persoonlijke groei nam een vogelvlucht. Dit gebeurde opnieuw na de geboorte van mijn dochter in 2014."
"Het was tijd voor de (weder)geboorte van Hartenrijk en het volgen van mijn droom; Vanuit mijn eigen praktijk mensen in psychische nood en na traumatische- & verlies ervaringen, te helpen helen en hun eigen kracht te hervinden ."
UA-30913147-1