top of page

Kosten

Hartenrijk is aangesloten bij het Nederlands Verbond

voor Psychologen, Psychosociaal therapeuten en Agogen en is registertherapeut in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, het Landelijk steunpunt Rouw en verlies en de Vereniging voor NEI therapeuten.

Sommige kosten blijken op langere termijn investeringen te zijn geweest...

Terwijl sommige investeringen slechts kosten blijken.

De kosten voor een afspraak NEI, EMDR, rouw/traumatherapie bedragen € 87,- per sessie tot 75 minuten.

De praktijk leert dat 1 sessie voor NEI, EMDR of rouw/traumatherapie ca. 60- 75 minuten in beslag neemt.
Voor NEI en EMDR sessies kan genoemde tijd soms afwijken, deze worden per kwartier doorberekend.


De kosten voor Trauma Release & Breathwork® (TRB®)

en Body Remembers Trauma Therapie® (BRTT®) bedragen € 87,- per uur. 
Een TRB® (breathwork) of BRTT® sessie duurt gemiddeld 75-105 minuten.

NB. Sessies van RBCZ registertherapeuten zijn vrijgesteld van BTW.

De afspraken bij Hartenrijk kunnen gedeeltelijk vergoed worden vanuit de aanvullende zorgverzekering.

Dit gaat buiten het eigen risico om.

Check hiervoor je eigen verzekeringspolis (prestatiecode psychosociale therapie) / de site van het NVPA.

  • De kosten voor therapeutisch wandelweekend "Expeditie Leven" hiking kunt u hier vinden.
  • De afspraken bij Hartenrijk kunnen uiteraard ook zakelijk ingezet worden en betaald worden uit opleidings- en ontwikkelingsfonsen, persoonlijk ontwikkelbudgetten en kunnen voor bedrijven en 
    zzp-ers als kosten worden afgeschreven. Vraag in dat geval hier een offerte aan. Ook begeleiding bij ziekte is mogelijk. Klik hier voor meer info.

Wanneer een afspraak aan huis plaatsvindt of  bijvoorbeeld individueel op locatie Silveren Bear in Oostmahorn, wordt er naast het uurtarief  € 0,23 / km voor reiskosten berekend. 
 

Afspraken kunnen tot 24u voor tijd kosteloos afgezegd of verplaatst worden.

Binnen 24u zijn we helaas genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

bottom of page