top of page

Samenwerking

Hartenrijk werkt samen met verschillende partijen.

Klik op de afbeeldingen

voor de website

Het NVPA

Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen

"Het NVPA is een veelzijdige en dynamische beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten. Onze therapeuten werken binnen de geestelijke gezondheidszorg. Zij zoeken samen naar wat hen verbindt, en naar waar het echt om draait in het werken met mensen.

Belangrijke uitgangspunten binnen het NVPA zijn professionele deskundigheid en kennis van de menselijke levensloop als zinvol gebeuren.

Het mensbeeld dat door een NVPA-therapeut gehanteerd wordt is een holistisch mensbeeld. Uitgangspunt is dat lichaam en geest een onlosmakelijke eenheid vormen. Hierbij hoort de overtuiging dat de mens niet los gezien kan worden van de mensen met wie hij/zij een gemeenschap vormt en de wereld waarin hij/zij leeft.

Onze therapeuten werken vanuit de overtuiging, dat in elke cliënt een fundamentele eigen kracht aanwezig is. Daar vertrouwen zij op, daar zoeken zij naar en daar maken zij gebruik van in het therapeutisch proces.

Kernpunten hierbij zijn dat:

  • de mens beschikt over een zelfhelend vermogen
  • zingeving een belangrijke drijfveer is in het leven
  • de cliënt leert zijn/haar eigen keuzes te maken"

RBCZ

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

"De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. Een organisatie die een vrije en toegankelijke gezondheidszorg voorstaat, waar kwaliteit van leven en beter worden centraal staan, met oprechte aandacht voor de cliënt.

Daartoe RBCZ werkt aan de stimulering en borging van de kwaliteit van de beroepsbeoefenaar in de complementaire zorg, zodat een cliënt op een integere, verantwoorde en veilige manier wordt behandeld.

Het RBCZ is een kwaliteitskeurmerk om de cliënt te informeren waar hij, of zij integer, verantwoord en veilig behandeld wordt. En we zijn een register voor gekwalificeerde therapeuten die geloven in gezondheid in plaats van ziekte.

RBCZ geeft betrouwbare en actuele informatie aan belanghebbenden over de aangesloten beroepsbeoefenaren (BCZ® register-therapeut).

NEI therapie

VVNT

Vereniging voor NEI therapeuten

De Vereniging van NEI therapeuten (VVNT) heeft als doel NEI therapeuten met elkaar te verbinden en namens de leden informatie over NEI (Neuro Emotionele Integratie) met geïnteresseerden te delen.De Vereniging van NEI therapeuten (VVNT) heeft als doel NEI therapeuten met elkaar te verbinden en namens de leden informatie over NEI (Neuro Emotionele Integratie) met geïnteresseerden te delen.

LSV

Landelijk Steunpunt Verlies en Rouw

"Het LSV wil mensen gelegenheid geven om op eigenwijze hun verlies te dragen en in hun leven te integreren. Dat doen wij door laagdrempelige informatie en steun voor verliesdragers aan te bieden die geconfronteerd worden met verlies van een dierbare, gezondheid, relatie en werk. Dit in de hoop dat mensen, die een verlies te dragen hebben, op een dag kunnen zeggen: ‘Ik omarm het leven met meenemen van het verlies’

Alle activiteiten doen wij in samenwerking met partners die vanuit de verbinding met het onderwerp ‘Verlies en rouw’ het werkveld een warm hart toedragen. Alle activiteiten doen wij in samenwerking met partners die vanuit de verbinding met het onderwerp ‘Verlies en rouw’ het werkveld een warm hart toedragen. "

Condole

App waarin herinneringen, emoties en verhalen van overleden dierbaren samengebracht worden.

Condole is ontstaan vanuit de behoefte om er in de periode rondom verlies voor elkaar te zijn. Het verliezen van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis met alle gevolgen van dien. Steun van buitenaf is van belang voor de verwerking.

Het doel van Condole is om de herinneringen aan uw dierbaren levend te houden en om er voor elkaar te zijn op de momenten die er toe doen. Herinneringen zijn er altijd en voor altijd. In tijden van verlies zijn ze echter extra waardevol. Condole biedt nabestaanden de ruimte voor medeleven, herinneringen en troost.

Vind een therapeut

Verwijswebsite voor professionals

"Een betrouwbare, 100% veilige en professionele website die hulpverleners en cliënten op een doeltreffende manier met elkaar in contact brengt.

Met Vind-een-Therapeut.nl willen we therapie laagdrempeliger maken."

erkend-trb.png

Inner-Journey Trauma Release & Breathwork

erkend facilitator TRB® & BRTT®

Ademwerk en traumarelease als sleutel tot helen en ontwikkelen op fysiek, mentaal een spiritueel niveau.

https://www.inner-journey.nl/ 

bottom of page