top of page

methoden

Bij hartenrijk wordt eclectisch en fenomenologisch gewerkt. Dit houdt in dat er gewerkt wordt met wat zich in het nu aandient, dus wat in het NU de meeste aandacht vraagt. Dit wordt, in het proces dat doorlopen wordt, verbonden met de oorzaak, waarna de methode die het beste past bij wat zich aandient toegepast wordt om mee aan het werk te gaan. Uiteindelijk worden deze puzzelstukjes het geheel van de oplossing. Vaak met de NEI therapie als paraplu, wordt een mix  van methoden gebruikt.

Methoden kunnen zowel (ver)beeldend als fysiek methoden zijn, maar ook gesprekken en visualisatie. Onderstaand staan een aantal veel gebruikte methoden verder uitgewerkt.

Meer informatie over NEI therapie vind je hier

Meer informatie over EMDR therapie vind je hier.

gesprekken & visualisatie

Praten over... Bij Hartenrijk praat je vreemd genoeg maar weinig over de klacht die je ervaart. De meeste aandacht gaat 'waarom de klacht ontstaan is'. Hiervoor zijn verbindingen nodig. En moed. En vertrouwen; vertrouwen in jezelf.

Verbindingen; tussen je hoofd, je hart en je handen. Moed om aan te gaan wat zich aandient tijdens een sessie, vanuit het beeld / gevoel wat je daarbij hebt. Zonder het verleden te herbeleven of de toekomst vast te zetten in manieren om opnieuw te overleven.

Maar door te erkennen wat er is en wat je niet meer kunt veranderen. Door te verbinden en zo te verwerken en te helen, door stroming te brengen in wat vast zit, zodat een situatie / ervaring jou los kan laten.

Het leven te leren leven vanuit Kracht...

innerlijk kindwerk & symbooldrama

De ervaringen die je in je jeugd opdeed en de mate waarop deze aansloten op de behoefte die je als kind in jouw leeftijdsfase had, vormt het fundament voor de rest van je leven.

Wanneer je in relaties (partner, kinderen, werk, ouders, etc.) steeds opnieuw in situaties terecht komt die emotioneel geladen zijn, voor conflicten of frustratie zorgen of ervoor zorgen dat je anders reageert / je anders voelt dan je zou willen, is Innerlijk kind werk en symbooldrama (werken met verbeelding) een mooie methode om op onderzoek uit te gaan. Patronen kunnen op een zachte manier worden blootgelegd en doorbroken.

Bij angst, onzekerheid, burn-out, traumatische ervaringen, somberheid en depressie deze manier van erkennen en helen zeer effectief.

lichaamswerk

Soms is het prettig om te ervaren hoe iets werkt. Door verbinding te leggen met je lichaam en wat iets zowel emotioneel als fysiek met je doet, kun je tot grote inzichten komen. Spanningen en lichamelijke klachten (waarvoor geen medische oorzaak te vinden is) kunnen zo verbonden worden met de emotionele lading die zij herbergen. Door de juiste bewoording en lading te geven ervaar je hoe het zou kunnen zijn of hoe het nu is en welke consequenties dat echt voor je heeft.

De link met jouw innerlijke kracht die vervolgens gelegd wordt en de handvatten die je daaruit krijgt, zorgt ervoor dat je aan den lijve ervaart wat jouw weg is, waar jouw kracht ligt en wat jij kunt doen om jouw leven in te richten zoals jij dat zelf graag wilt. Naast oefeningen kan ook massage een optie zijn.

onvoorwaardelijke communicatie

Relaties... Met jezelf, met een ander, binnen je gezin, met je kinderen.

Ieder mens heeft zijn rugzak vol met ervaringen, geniet- en groeimomenten, maar soms ook trauma en afweer.

Vanuit de Gordon® communicatie methode wordt gewerkt aan structuren en patronen die de communicatie beïnvloeden.

Deze methode wordt zowel ingezet in communicatie in partnerrelaties, als in de relatie met de kinderen en binnen het gezin.

bottom of page