Praktijk voor verlieskunde
ondersteuning bij trauma, rouw & verlies

Hartenrijk

psychosociale therapie & -training
 
paardencoaching & wandeltherapie

blog

Over het leven op school in de school des levens�?�

Geplaatst op 7 maart, 2017 om 15:55

Mijlpaal

Ieder kind komt op de leeftijd dat hij 4 wordt en naar school gaat. De tijd is meedogenloos wat dat betreft. Het is voor ouders de laatste mijlpaal die genomen wordt, alvorens het kind van de veilige thuis situatie de wijde wereld ingaat. De volledige afhankelijkheid uit het eerste jaar, die normaalgesproken vanuit veiligheid en basisvertrouwen overgaat naar aanhankelijkheid, gaat uiteindelijk over in zelfstandigheid. Natuurlijk is de peuterspeelzaal voor zowel ouder als kind een warming-up, maar toch… De basisschool is het begin van het uitvliegen van je kind. Iets waar je als ouder best even bij stil mag staan!

 

 


Het avontuur tegemoet

Voor kinderen is het vaak een spannende maar avontuurlijke nieuwe stap. Ook al is het een stap waar de meeste kinderen ergens tussen 4 en 5 jaar ook echt aan toe zijn. De leergierigheid wordt tussen 3 en 4 jaar groter, de nieuwsgierigheid naar de wereld en hoe ze in elkaar zit, maar ook de behoefte aan nieuwe dingen leren en contacten met andere kinderen.

 

 


Wat feiten op een rij

In Nederland zijn scholen met heel veel verschillende uitgangspunten. Het ministerie van OCW stelt aan basisscholen een aantal harde eisen waar zij aan moeten voldoen, de scholen zelf geven de invulling hieraan.

Zo moet de basisschool bijvoorbeeld aan een uren norm voldoen van minimaal 7520 uur over 8 leerjaren en moeten de groepen 3 t/m 8 de lesuren in principe verdelen over 5 dagen in de week. 7x per jaar mag dat een 4 daagse week zijn, naast de feestdagenweken (2 paasdag e.d.).

Kinderen zijn volledig leerplichtig van 5 t/m 16 jaar. Na de volledige leerplicht zijn kinderen nog 1 jaar gedeeltelijk leerplichtig en moeten ze nog min. 2 dagen per week naar school. Op het deel Onderwijs en Wetenschap van de site van de rijksoverheid kun je meer info vinden.

 

 


Verschillende scholen

In Nederland zijn verschillende soorten basisscholen. Deze zijn in een aantal categorieën in te delen:

- Openbaar onderwijs: werken niet vanuit een bepaalde godsdienst of levensovertuiging

- Bijzonder onderwijs: werken vanuit een godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging Er zijn bijvoorbeeld rooms-katholieke, protestants-christelijke, islamitische en hindoeïstische scholen

- Algemeen bijzonder onderwijs / vernieuwingsonderwijs: Hieronder vallen bijvoorbeeld de Jenaplan-, montessori- en vrije scholen

- Brede scholen: combineren onderwijs met opvang, zorg, welzijn, sport en cultuur™ Gemengde scholen: scholen waar de aantallen kinderen met verschillende achtergronden redelijk in evenwicht zijn; een afspiegeling van de maatschappij is

- Speciaal basisonderwijs: voor kinderen die extra aandacht of zorg nodig hebben

Op deze site vind je uitgebreidere omschrijvingen.


 

 

Bewuste keuze met grote verantwoordelijkheid

De verschillende typen scholen gaan ieder op een eigen manier om met hoe het onderwijs aan de kinderen aangeboden wordt. Dit start al op de kleuterschool.

Daar waar de ene school oefent in het mooi kleuren binnen de lijntjes, met bruine bomen en groen gras, doet een andere school aan kleurbeleving en vormverkenning. Daar waar de ene school de nadruk legt op de voorbereiding op groep 3 (dat vaak op de peuterspeelzaal al begonnen is trouwens), legt de andere school de nadruk op de speelse ontwikkeling van het kind als compleet mens. Met uiteraard alle mengvormen die ertussen inzitten…

 

Elke school zijn eigen inzichten, zijn eigen basis, mensbeeld en methoden. Het is aan de ouders om hierin af te wegen aan welke aspecten zij prioriteit geven en welke zij minder van belang vinden. Het is aan de ouders om te kijken wat hun kind specifiek nodig heeft om op te kunnen groeien tot een compleet en evenwichtig mens en welke school daar het beste bij past.

Een keuze die een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt; in principe kies je één keer een basisschool en vaak ook nog voor eventuele broertjes en zusjes voor de spitsafbijter…

 

Vreemd eigenlijk dat er door de oudste vaak een zorgvuldige afweging gemaakt wordt voor het eerste kind, waarbij meerdere scholen bezocht worden en dat de volgende kinderen vaak automatisch op dezelfde school komen. Ieder kind, ook die uit hetzelfde gezin, is toch uniek.

 

 

Als het anders uitpakt

Iedere ouder wil het beste voor zijn kind(eren) of dat nu op sociaal emotioneel of op cognitief gebied is, je vecht voor het beste want jouw kind verdient het beste!

Maar wat nou als je erachter komt dat bij de kennismaking op de school van je keuze de zaken toch net even mooier voorgesteld zijn dan de werkelijkheid.

Wat nou als je kind elke avond niet in slaap kan komen omdat hij zo angstig is voor de beestjes en spinnen die hij overal in zijn kamer ziek lopen en je erachter komt, dat de kleutergenootjes van je oogappel hem iedere pauze dwingen spinnen en torretjes te eten. Wat nou als je voor een gesprek hierover naar school komt en je je niet gehoord voelt omdat de kleuterjuf zegt ‘dat ze het niet gezien heeft, dus dat ze daar niets over kan zeggen, maar dat het allemaal wel mee zal vallen’.

 

Wat nou als je er ondanks al je inspanningen en zorgvuldigheid achter komt dat je kind doodongelukkig is op de school van je keuze of dat de school van je keuze toch niet past bij jouw kind of dat de school vindt dat jouw kind niet past bij de school???

 

 

Rond

Aangezien de wereld rond is, bestaat het einde van de wereld niet. Ook al is het misschien een teleurstelling, een klap in je gezicht of ... als je toch op zoek moet naar een nieuwe school. Als je naar beste weten en kunnen de keuze gemaakt hebt, gericht op de beste voor jouw kind, heb je geen foute keuze gemaakt. Keuzes zijn. Een schuldgevoel o.i.d. hebben, heeft geen zin, al kun je je in een waargebeurd voorbeeld als genoemd wel compleet verslagen voelen. Wat je ermee doet, daar gaat het om!

Vecht voor jouw kind als een leeuwin voor haar welpen, zorg dat jouw kind krijgt wat hij/zij nodig heeft voor een evenwichtige ontwikkeling, zowel sociaal emotioneel als cognitief!


TAGS: #schoolkeuze #basisschool #hsp #hsk #opvoeding #opvoeden #ouders #eigenwaarde #pesten #school

Categorieën: Geen

Plaats een reactie

Oeps!

Oops, you forgot something.

Oeps!

De woorden die je hebt ingetypt komen niet overeen met de opgegeven tekst. Probeer het nogmaals.

0 reacties

UA-30913147-1